Hovedutvalg Samferdsel og næring 04.05.2021

video