Hovedutvalg for undervisningssektoren 21.04.2021

video