Hoppsenteret rigges til VM-fest

Hoppsenteret rigges til VM fest
I løpet av helgen har et stort antall frivillige vært på plass i hoppsenteret for å rigge til VM som starter torsdag. Mandag fortsatte riggingen. Blant annet har rundt 2000 sitteplasser kommet på plass i fotballhallen.