Hjelper innbyggere i Modum og Sigdal. Rask psykisk helsehjelp har merket økt pågang under pandemien

Rask psykisk helsehjelpmerker økt pågang
play-sharp-fill
Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud for personer fra 16 år og oppover som bor i Modum eller Sigdal. Målgruppen for tilbudet er personer med mild til moderat depresjon eller angst, og er rettet mot de som er tidlig i et sykdomsforløp. Under Coronapandemien har man merket økt pågang fra innbyggere i alle aldersgrupper. I dette innslaget lærer du litt om hva slags tilbud Rask psykisk helsehjelp har.