Hjelper innbyggere i Modum og Sigdal. Rask psykisk helsehjelp har merket økt pågang under pandemien

Rask psykisk helsehjelpmerker økt pågang
Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud for personer fra 16 år og oppover som bor i Modum eller Sigdal. Målgruppen for tilbudet er personer med mild til moderat depresjon eller angst, og er rettet mot de som er tidlig i et sykdomsforløp. Under Coronapandemien har man merket økt pågang fra innbyggere i alle aldersgrupper. I dette innslaget lærer du litt om hva slags tilbud Rask psykisk helsehjelp har.