Historisk resultat i ny ungdomsundersøkelse. Ingen ungdomsskoleelever røyker. Men ikke alt er positivt. 23% har opplevd vold fra andre ungdommer

UngdomsUndersokelsen 2020
play-sharp-fill
Hvert tredje år gjennomføres en omfattende ungdomsundersøkelse i Modum. Årets undersøkelse har blitt gjennomført i ungdomsskolen og inneholder mye positivt. For første gang er det ingen ungdomskoleelever som har svart at de røyker. Og svært få bruker snus og alkohol. Men det er ikke alt som er positivt. Elever svarer at de opplever seksuell trakassering og vold. 23% svarer at de har opplevd vold fra andre ungdommer og 5% at de har opplevd vold hjemme. Flere svarer også at de har få nære venner.