Her vil kommunen lage Familiens hus

2020-05-26_BarnasHusVektergården
play-sharp-fill
Går det som Modum kommune planlegger vil man anlegge et Familiens hus i Vektergården i Vikersund. Politikerne i hovedutvalget for Helse og sosial blir orientert om saken i sitt møte tirsdag kveld. Hensikten med Familiens hus er å gi barn, unge og deres familier et helhetlig tilbud hvor brukeren står i sentrum. Og det er kanskje på tide at et slikt hus opprettes i Modum. Det er 12 år siden kommunestyret vedtok å utrede muligheten for et slikt tilbud.