Her kan Modums nye fotballanlegg komme

2020-01-14_VilLageKunstgressanleggSkredsvikmoen
Prosjektgruppa som i lang tid har arbeidet med å anlegge en kunstgressbane på Rolighetsmoen i Geithus er i dialog med Modum kommune om å skrote planene på Rolighetsmoen til fordel for et nytt stort kunstgressanlegg på Skredsvikmoen. Går dette i orden vil Geithus il og Modum fotballklubb flytte alle sine aktiviteter til det nye området. Politikerne i formannskapet får saken på bordet allerede 20. januar

Kroderen Elektriker