Her får snart 43 kuer og 75 sauer sitt hjem

video
play-sharp-fill
Går alt etter planen vil et nytt kjempestort fjøs stå ferdig ved Buskerud gård  om et år. Fjøset som skal driftes av Buskerud videregående skole planlegges på nedsiden av selve gården og skal huse 43 melkekuer og 75 sauer.