Helg Uke 12

Helg Uke 12
Gjester i studio: Lyanne Skar-Lentze og Arild Løvik.