Helene har utviklet en nettside for lokal handel. Nå håper hun lokale butikkdrivere vil gripe sjansen

Laget nettside for lokal handel
Åmoting Helene Grønberg er gründer og har drevet firmaet Luxushair i over 10 år. For henne har det hele tiden vært viktig å ha nettbutikk. Nå har hun på kort tid utviklet en nettside for lokal handel. På nettsiden lokaltsenter.no kan alle som driver butikk enkelt registrere seg, legge inn sin butikk og produkter.