Har vokst ut av Gründergartneriet. Kjøpte næringsbygg og skal gro videre sammen

Har vokst ut av Gründergartneriet. Kjøpte næringsbygg og skal gro videre sammen
10 lokale gründere har gått sammen og kjøpt næringsdelen av Salvesengården midt i Vikersund sentrum for 5,4 millioner kroner. Samarbeidet har sitt utspring fra Gründergartneriet til Modum næringsråd. Bygget skifter navn til Spirekontorene og skal bli et kontorfellesskap for vekstbedrifter i distriktet.