Har startet vaksinering av helsepersonell

Vaksinerte helsepersonell
play-sharp-fill
Torsdag ble første corona-vaksine satt på helsepersonell i Modum. Det var sykehjemslege på Modumheimen Eivind Kummen Frøhaug som ble førstemann ut. I tillegg fikk resten av beboerne på Modumheimen som ønsker det corona-vaksine. Det er også satt 11 vaksiner ved Vikersund bo og dagsenter.