Har opprettet sparebankstiftelse som er medeier i banken

Etablerte sparebankstiftelse
play-sharp-fill
På slutten av fjoråret opprettet Sparebank 1 Modum en sparebankstiftelse. De overførte 250 millioner kroner av sin grunnfondskapital til eierandelskapital. Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum er navnet på stiftelsen som vil få en eierandel på rundt 20%.