Håper 10 år gamle planer kan realiseres ved Vikersund nord

Vil ha rundkjøring ved Vikersund nord
play-sharp-fill
Det er over 10 år siden Statens vegvesen fikk utarbeidet en reguleringsplan for en ny avkjøring mot Hønefoss fra Riksvei 35 ved Vikersund nord. Planen var en rundkjøring og en en ny vei utenom Hatlekrysset. Den nye veien skulle komme inn på dagens riksvei ved Vinåsen. Men i 2012 kom det innsigelse fra Fylkesmannen som mente man måtte bygge bru over Sandbekken. Dette fordyret prosjektet med 30 millioner og hele prosjektet ble skrinlagt rett før planlagt byggestart. Nå har Modum kommune med hovedutvalgsleder Ole Johan Sandvand i spissen laget en søknad om å gjennomføre prosjektet.