Hærverk ved Øya. Rev ned rekkverk på bru tre dager på rad

Hærverk på bru
Det har de siste dagene blitt utført hærverk på den sydligste brua over kanalen ved Øya i Vikersund. Modum kommune skriver på Facebook at rekkverket på brua har blitt ødelagt tre dager på rad av noen som ikke har noe mer fornuftig å ta seg til.