Gudstjeneste fra Åmot kirke

Gudstjeneste fra Åmot kirke
Opptak av Gudstjeneste fra Åmot kirke Søndag 29. mars 2020.