Grimesaga-et imponerende syn

video
Ved Eggedal mølle kan man også oppleve Grimesaga. Den 115 år gamle saga drives av vannkraft. Det er et imponerende syn når oddmund Tveiten kjører i gang saga.

Byggsjekk1
ThonCoBanner
GlassImportBanner
KroderenElektro-1-Slide