Godt økonomisk år for Modum kommune

video
play-sharp-fill
Modum kommune fikk et positivt netto driftresultat på 39,3 millioner kroner i 2016. Dette er hele 23,5 millioner bedre en man budsjetterte med. Skatt og rammetilskudd er hovedårsaken til det gode resultatet.  Men høyere statstilskudd til flyktninger og  lavere lønns og pensjonsutgifter er med på å gjøre 2016 til et økonomisk knallår for Modum kommune.