Gledet de eldre med sang og Luciatog

video
Lørdag er luciadagen og fredag kom barn fra Gustadmoen barnehage på besøk til Modumheimen for å glede beboerne.