Gir klarsignal til massivtre-fabrikk

Rådmannen foreslår at Teknisk hovedutvalg godkjenner rammetillatelse for etablering av massivtrefabrikk på Gustadmoen. Videre gis det dispensasjon fra reguleringsplanen slik at bygget kan være 13,5 meter høyt.

Kommentarer

KroderenElektro-1-Slide
ThonCoBanner
Byggsjekk1