Gir klarsignal til massivtre-fabrikk

video
Rådmannen foreslår at Teknisk hovedutvalg godkjenner rammetillatelse for etablering av massivtrefabrikk på Gustadmoen. Videre gis det dispensasjon fra reguleringsplanen slik at bygget kan være 13,5 meter høyt.

Kroderen Ladestasjon