Går «All in» for å få lokaltog. Jernbanen skal være førsteprioritet for Modum

2020-03-04_KjemperForLokaltog
play-sharp-fill
Neste år vil det være helt slutt på persontrafikk på Randsfjordbanen. Drammen stasjon skal bygges om og Bergenstoget vil kjøre om Roa. Nå vil Modum kjempe hardt for å få til lokaltog på strekningen Hokksund-Hønefoss. Mandag vedtok formannskapet kommunens innspill til Nasjonal transportplan. Der er persontogtilbud hovedprioritet for perioden 2022-2027.