FrP-kommunestyrerepresentant melder overgang til Venstre

Kommunestyrerepresentant for FrP, Christoffer Jensen Kolberg (f. 1995), i Modum har meldt overgang fra Fremskrittspartiet til Venstre. Kolberg er inne i sin første periode som kommunestyrerepresentant i Modum, og er blant annet også nestleder i hovedutvalget for helse- og sosialsektoren.   

Gruppeleder for Venstre, Ole Martin Kristiansen, sier i en kommentar at han er svært fornøyd med å få med Christoffer Jensen Kolberg på laget. – Venstres gruppe øker nå fra en til to representanter, og jeg er også veldig glad for at Venstre nå får en posisjon i hovedutvalget for helse- og sosialsektoren.

Christoffer Jensen Kolberg uttaler at han har vurdert partibyttet en god stund, og at det er viktig – og riktig overfor velgerne, å melde overgang i god tid før neste års kommunevalg. – Jeg stiller meg til disposisjon på Venstres valgliste for neste periode, men overlater til valgkomiteen å foreslå plassering på listen.

Venstre dobler derfor sin gruppe i Modum kommunestyre og får nestlederen i Helse og sosial, mens FRP går fra 5 til 4 representanter og mister nestlederen i hovedutvalget.

TV-Modum kommer tilbake med mer om partibyttet.