Fredagens informasjon fra Modum kommune

Pressekonferanse om Coronasituasjonen i Modum
Mange ansatte i Modum kommune er nå omplassert. Ansatte i blant annet skoler og barnehager er blant de som nå jobber i helsesektoren. Dette er nå livsviktig da sykefraværet innen helse og sosial nå er på hele 20% Dette er blant temaene i fredagens informasjon fra Modum kommune.

Kroderen Ladestasjon