Fem røde Kvikkleire-soner i Modum

Kvikkleire i Modum
play-sharp-fill
I følge en rapport som NVE utarbeidet i 2005 er det 28 såkalte soner i Modum med kvikkleire. Fem av disse har høy faregrad og er røde på kartet til NVE. Fire av stedene med høy faregrad ligger langs elva Simoa på strekningen Kjøreplass-Simostranda.