Fastlege og pasientkrise i Modum. 800 moinger mangler fastlege

Fastlegekrise i Modum
play-sharp-fill
Det er nå full fastlegekrise i Modum. 800 moinger står uten fastlege. Fra 1. oktober kan tallet være 1400. Siden nyttår har det vært utlyst to fastlegehjemler i Modum uten at man har fått noen respons på disse. 20. juni skal kommunestyret behandle et forslag om å øke basistilskuddet som legene får til drift av sin legepraksis. Kommuneoverlege Pål Steiran håper dette vil gjøre det mer attraktivt å være fastlege i Modum.