Får penger til å restaurere tak

video
Blaafarveværket får nesten en million kroner fra Buskerud fylkeskommune til å sikre takene på direktørboligen og låven på Nyfossum. Blaafarveværket søkte om støtte da takene begynner å bli dårlig med begynnende lekkasjer. Man er allerede i gang med restaureringen.

Annonse