Fant avvik hos barnevernet

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i slutten av mai tilsyn med Midt-Buskerud barneverntjeneste. Tilsynet var en del av et landsomfattende tilsyn. Man fant avvik hos Modum kommune som er vertskommune for barneverntjenesten. Kommunen har ikke sikret at alle meldinger til barnevernet er håndtert forsvarlig.

Kommentarer

ThonCoBanner
Byggsjekk1
KroderenElektro-1-Slide