Fant avvik hos barnevernet

video
Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i slutten av mai tilsyn med Midt-Buskerud barneverntjeneste. Tilsynet var en del av et landsomfattende tilsyn. Man fant avvik hos Modum kommune som er vertskommune for barneverntjenesten. Kommunen har ikke sikret at alle meldinger til barnevernet er håndtert forsvarlig.

GlassImportBanner
KroderenElektro-1-Slide
Byggsjekk1
ThonCoBanner