Familiens hus ser dagens lys i 2022

Familiens hus åpner neste år
play-sharp-fill
Modum kommunes nye satsning Familiens hus i Vektergården i Vikersund ser dagens lys neste år. Kommunen har utviklet og formalisert en modell for å styrke tidlig innsats og oppfølging av utsatte barn. Sammen utgjør denne Samhandlingsmodellen og Familiens hus et helhetlig tilbud til barn, unge og deres familier hvor brukeren står i sentrum.