Et skritt nærmere Trial og Endurobane

2020-01-30_EtSkrittNermeretrialBane
play-sharp-fill

2020-01-30_EtSkrittNermeretrialBane

Mann er nå et skritt nærmere å anlegge en trial og endurobane på Vestre Spone. Hovedutvalget for teknisk behandlet onsdag forlaget til reguleringsplan for området Stordalen der banen er tenkt. Man vedtok å legge planen ut på høring. Men ikke riktig enda. Politikerne vedtok at det først skal tegnes inn en ny adkomstvei til anlegget.