Et skritt nærmere bompengefinansiert Sigdalsavkjøring

Litt nærmere bomvei mot Sigdal
play-sharp-fill
Mens en ny riksvei mellom Hokksund og Åmot virker å være helt i det blå, går prosessen sin gang for å få en ny avkjøring for Fylkesvei 287 mot Sigdal fra riksvei 350. Skal prosjektet gjennomføres må den delvis finansieres med bompenger. Og nå er man et skritt nærmere å få dette til. I et brev datert 26. november skriver Viken fylkeskommune at de vil gjennomføre en bompengeutredning i løpet av våren 2021 og et prinsippvedtak allerede i løpet av neste sommer. Blir prosjektet realisert vil det komme en bom et sted mellom Åmot og Haugfoss. Politikerne i Kommunestyret skal behandle saken i sitt møte 11. desember.