-Et sjokk for alle å måtte stenge så brått

Uttaler seg om Barnehage-konkurs
play-sharp-fill
Ledelsen i Snarum barnehage har nå kommet med en uttalelse rundt konkursen. I en mail til TVModum skriver de at man ønsker å gi en redegjørelse for hva som har skjedd. De forteller at det ble et sjokk for alle å måtte stenge så brått.