-Et bra budsjett for Modum kommune

video
Modum kommune er blandt kommunene i Buskerud som kommer best ut av neste års statsbudsjett. Rådmann Aud Norunn Strand sier til TVModum at hun er fornøyd.