Eldreombudet og 170 pensjonister markerte Den internasjonale aktivitetsdagen for eldre

Eldreombudet og 170 pensjonister markerte Den internasjonale aktivitetsdagen for eldre
Norge har nå over en million pensjonister. 170 av de var tirsdag samlet i Vikersund hoppsenter. Anledningen var markering av Den internasjonale aktivitetsdagen for eldre. De fikk besøk av Eldreombud Bente Lund Jacobsen. Hennes budskap er at de eldre må involveres i samfunnet i langt større grad.