Det store skiltet på plass i Vikersundbakken

2023-03-13_SkiltPaaPlaasHoppbakken
play-sharp-fill
Nå er det store nye skiltet på plass i Vikersundbakken. Det måler 3.5 ganger 6 meter og TVModum har fulgt prosessen hele veien.