Det blir praksisdager for 10. trinn likevel. Politikerne fant penger på overtid

Fant likevel penger til praksisdager
play-sharp-fill
I aller siste liten klarte politikere i Modum å finne midler slik at samtlige elever på 10. trinn i Modum får tilbud om praksisdager på videregående skole. Selv om dette hører til i undervisningsetaten måtte man over i en annen etat for å finne pengene. På disposisjonskontoen til hovedutvalget for samferdsel og næring sto det nok penger. Hovedutvalgsleder ole Johan Sandvand fremmet forslag om å bruke disse pengene til praksisdager, noe som ble enstemmig vedtatt. Dermed kom pengene på plass på overtid, men akkurat tidsnok til at årets praksisdager kan gjennomføres.