Dannet lokallag for å spre kunnskap og forståelse om ADHD

Dannet lokallag for å spre kunnskap og forståelse om ADHD
play-sharp-fill

Dannet lokallag for å spre kunnskap og forståelse om ADHD

I fjor høst fikk ADHD Norge et eget lokallag for Modum, Sigdal og Krødsherad. De ønsker å spre kunnskap og forståelse for diagnosen ADHD og på denne måten hjelpe blant annet skoleverket med å forstå hva diagnosen innebærer. Torsdag hadde lokallaget sitt første årsmøte og man planlegger flere aktiviteter fremover. De har fått støtte av Max Sanders minnefond til en kinodag allerede i mars. Lokallaget ble stiftet da man så at det var et stort behov for en møteplass og for å få ut mer kunnskap rundt ADHD.