Coronasmell for kommunen. Merforbruk på over 5 millioner kroner

2020-05-19_CoronaMerforbruk
play-sharp-fill
Både helse og sosialetaten, undervisningsetaten og kulturetaten i Modum kommune opplever merforbruk som en følge av Coronakutbruddet. Til sammen har de tre etatene et merforbruk på drøyt 5 millioner kroner i årets første tertial. Og man forventer at tallene blir større utover i året.