Coronainformasjon for barn og unge

2020-03-30_InformasjonForBarnOgUnge
play-sharp-fill
Mandagens informasjon fra Modum kommune er litt annerledes enn tidligere sendinger. Denne gangen får barn og unge svar på det de lurer på. Elever fra barnetrinnet og ungdomstrinnet stiller spørsmål til helsesykepleierne Cathrine Rustad og Ingunn Teigen Gullestad.