Blir over fem millioner kroner dyrere enn antatt

Blir over fem millioner kroner dyrere enn antatt
play-sharp-fill
Restaureringen av Heggen kirke blir en god del dyrere enn først antatt. Hovedårsaken er et nytt serviceygg som settes opp like nord for kirka. Modum kirkelige fellesråd har nå søkt Modum kommune om en ekstra bevilling på 5 450 000 kroner. I 2014 søkte de om 20 millioner kroner. Disse pengene har man fordelt utover flere år.