Bevilget 150.000 kroner til digital markedsplass for lokal handel

Bevilget 150.000 kroner til digital markedsplass for lokal handel
Modum næringsråd vil lage en felles digital markedsplass for sine medlemmer. Mandag bevilget politikerne i formannskapet 150.000 kroner til prosjektet. Markedsplassen skal sikre lokalt næringsliv døgnåpen handel med fokus på smittevern uten at det går på bekostning av nærhet til kundene.