Bekymret over at Regjeringen vil fjerne fritt behandlingsvalg. Håper på politikerhjelp

Bekymret over at Regjeringen vil fjerne fritt behandlingsvalg. Håper på politikerhjelp
play-sharp-fill

Bekymret over at Regjeringen vil fjerne fritt behandlingsvalg. Håper på politikerhjelp

Regjeringen ønsker å fjerne ordningen med fritt behandlingsvalg fra nyttår. Pasientorganisasjoner og helseaktører utrykker bekymring for at dette vil få negative konsekvenser. En av de som er bekymret er Modum bad. De har i løpet av de siste fem år levert rundt 17 000 liggedøgn og hatt en omsetning på drøyt 63 millioner kroner knyttet til denne ordningen. Det betyr at svært mange pasienter – de fleste med alvorlige traumelidelser, har fått et viktig tilbud. Dette er et fagområde der det i dag er stort behov for ekstra kapasitet på landsbasis. Tirsdag var Frp-politikerne Morten Wold og Bård Hoksrud på plass for å høre om Modum bad sine bekymringer rundt  den planlagte fjerningen av Fritt behandlingsvalg-ordningen.