-Beboere føler seg utrygge etter flytteforslag

video
Beboere ved Vikersund bo og dagsenter føler seg utrygge etter at de er foreslått flyttet til Modumheimen. Det var 14. november at forslaget om å flytte beboerne fra sine leiligheter og inn på sykehjems-rom kom. Nå vil ansatte, beboere og pårørende kjempe for at bygdas to bo og dagsentre skal bestå som i dag.