Basar og barnesang på Modumheimen

video
Høstbasar på Modumheimen er en rundt 30 år gammel tradisjon. Og onsdag gikk det unna uante mengder kaffe og vafler. Og premiebordet var smekkfullt. Tradisjonen tro var det barn fra Gustadmoen barnehage som sto for underholdningen.