Bare Jonas band fremfører Paranoid under UKM 2020

BareJonasBandParanoid
Denne gjengen fremførte Black Sabbath sin Paranoid under Ungdommens kulturmønstring i Modum kulturhus i mars 2020.