Bane NOR har kommet med sin uttalelse om ny Sigdalsavkjøring

2Bane nor om Sigdalsavkjøring
play-sharp-fill

2Bane nor om Sigdalsavkjøring

Bane NOR har nå kommet med sine innspill rundt den planlagte nye avkjøringen fra riksvei 350 mot Sigdal. Tre av traséalternativene krysser Randsfjordbanen i området Embretsfoss. Bane NOR skriver at man forutsetter at arealet som er satt av til planlegging for ny fv 287 er av tilstrekkelig størrelse til at nytt vegsystem kan etableres uten at tiltaket gir ulemper for jernbanens drift og langsiktig utvikling.