Avdekket to lovbrudd hos NAV Midt-Buskerud. Klarer ikke å håndtere alle med økonomiske problemer

Avdekket Lovbrudd Hos Nav
play-sharp-fill
I juni i år gjennomførte Statsforvalteren tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning ved NAV Midt-Buskerud. Det ble etter besøket avdekket to lovbrudd. NAV sier at de har et kapasitetsproblem og at det derfor er vanskelig å håndtere alle henvendelser om økonomi på en forsvarlig måte.