Arbeidstrening ga 100% uttelling

video
Arbeidstreningsprosjektet i Vikersund hoppsenter er en kjempesuksess. Tirsdag fikk det andre kullet sine diplomer for vel utført arbeidstrening. 19 ungdommer har deltatt dette skoleåret. Og samtlige har fått, jobb, skoleplass eller lærlingplass. 

Kroderen Elektriker