Åpningen av nye Vikersundbakken 9. februar 2011

video
9. februar 2011 var det storstilt åpning av nye Vikersundbakken. Daværende kulturminister Anniken Huitfeldt klipte snora og Vegard Swensen var aller første hopper utfor.