Ansatt på bo og dagsenter coronasmittet. Beboere og ansatte er satt i karantene

Smitte ved Vikersund bo og dagsenter
Fredag kveld fikk kommunen beskjed om at en ansatt ved Vikersund bo og dagsenter er smittet med Coronaviruset. Dermed må en rekke beboere og ansatte i karantene. Den ansatte har jobbet i gamlebygget som rommer avdelingene B til D. Alle beboere på disse avdelingene og de ansatte som har jobbet sammen med vedkommende, er satt i karantene.