Alvorlig situasjon ved kommunens bofellesskap. Ansatte utsettes for fysiske angrep og drapstrusler. Flere har valgt å slutte på grunn av for høy arbeidsbelastning

Prekær situasjon ved to bofellesskap
play-sharp-fill
Det er en prekær situasjon ved to av Modum kommunes bofellesskap  med tilrettelagte tjenester. Både ved Badeveien bofellesskap i Vikersund og Furulund bofellesskap i Åmot er det for få ansatte på jobb til å gjennomføre oppgavene. Dette har ført til en lang rekke avviksmeldinger. Ansatte føler seg ikke trygge på jobb. Bare den siste måneden har det vært to tilfeller der ansatte har blitt fysisk angrepet og fått drapstrusler. Nå må Modum kommune styrke tjenesten med tre årsverk. Hovedutvalget for Helse og sosial behandler saken i sitt møte 22. februar.